Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang truy cập bất cứ nội dung nào hiển thị trên trang Rv Centre (www.rvcentre.edu.vn). Lưu ý rằng, việc bạn truy cập website của chúng tôi tức là bạn đồng ý với điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngưng kết nối và không sử dụng trang này.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước.  Do vậy, mỗi khi bạn truy cập website, vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang này. Khi có sự thay đổi về chính sách, chúng tôi sẽ để lại nội dung “Lần cập nhật gần nhất”  ở cuối bài viết.

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên trang Rvcentre.edu.vn thuộc sở hữu của RvCentre. Khi bạn sử dụng nội dung này, vui lòng dẫn nguồn đến nội dung mà bạn sử dụng.

Liên kết

Trang web RvCentre có thể có các liên kết tới các website khác do người khác điều hành mà không thuộc sở hữu của RvCentre. Nội dung “Điều khoản sử dụng” không bao gồm các liên kết của các bên khác có đặt quảng cáo tại RvCentre. Nếu bạn truy cập những liên kết đó, vui lòng đọc kỹ “Chính sách bảo mật” của trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về vấn đề bảo mật liên quan tới những liên kết đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/02/2020