SUPER ME 5
Bài viết

SUPER ME 5

Cả 3 môn học Toán, Khoa học, Tiếng Anh đều được giảng dạy bằng tiếng Anh không chỉ giúp học sinh trau dồi phát triển ngôn ngữ mà còn trang bị kiến thức quan trọng cho các môn Toán và Khoa học. Bên cạnh đó các môn học này cũng là một trong những môn thi...

23/08/201723/08/2017by
SUPER ME 4
Bài viết

SUPER ME 4

Là chương trình dành cho học sinh lớp 4. Chương trình giảng dạy bao gồm các bài học lý thuyết và thực hành theo chương trình lớp 4 của bộ giáo dục Singapore. Mục đích của chương trình là giúp học sinh bước đầu làm quen và tiếp cận với một chương trình học chuẩn quốc tế...

14/08/201714/08/2017by
SUPER ME 3
Bài viết

SUPER ME 3

Là chương trình dành cho học sinh lớp 3. Chương trình giảng dạy bao gồm các bài học lý thuyết và thực hành theo chương trình lớp 3 của bộ giáo dục Singapore. Mục đích của chương trình là giúp học sinh dần làm quen và tiếp cận với một chương trình học chuẩn quốc tế phục...

14/08/201714/08/2017by