SUPER KID 1

Đây là chương trình nền tảng giảng dạy theo phương châm giáo dục của Singapore: “Giáo dục tích cực”. Các chương trình và phương pháp dạy được các giáo viên của RVi xây dựng để kích thích tinh thần học tập của học sinh. Các em sẽ học 2 môn nền tảng là: Tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh ngay từ cấp độ này, giúp học sinh phát triển được vốn từ về nhiều lĩnh vực ngay từ nhỏ như học sinh quốc tế.

Môn học:  Tiếng Anh, Toán
Giáo viên: 100% nước ngoài
Thời lượng: 240 tiếng/ khóa (tương đương khoảng 10 tháng)
Mục đích của chương trình là giúp học sinh bước đầu làm quen và tiếp cận với một chương trình học chuẩn quốc tế phục vụ cho mục đích du học ngay từ cấp THCS và từng bước trang bị kiến thức nền tảng cơ bản trước khi tham gia vào các khóa học cao hơn.

MÔN TIẾNG ANH

Môn tiếng Anh của chương trình Super Kid 1 là chương trình bắc cầu, mục đích trước tiên là rèn luyện cho các em các kỹ năng tiếng Anh cần thiết để các em đáp ứng được những yêu cầu khi chuyển sang học các tài liệu tiếng Anh được biên soạn theo chương trình giảng dạy của bộ giáo dục Singapore.
Chương trình Super Kid sử dụng giáo trình My Pals are Here 1A, 1B – bộ sách đã được thẩm định và khuyên dùng bởi bộ giáo dục và đạo tạo Việt Nam dành cho học sinh tiểu học cũng như được cân nhắc kỹ lưỡng bởi các giáo viên của RVi Hanoi. Cùng với đó, các hoạt động củng cố các kỹ năng tiếng Anh được đưa vào mọi giờ học: nghe, từ vựng, luyện tập giao tiếp, hoạt động nhóm, … và được giảng dạy thông qua những hình ảnh sinh động và lí thú nhưng cũng rất gần gũi để kích thích trí tò mò ở trẻ, giúp trẻ có khả năng nhớ lâu hơn.
Với một giáo viên nước ngoài và một giáo viên Việt Nam giảng dạy, các em sẽ được hỗ trợ và luyện tập các kỹ năng liên tục, đảm bảo hiệu quả học tập cao nhất.
Chương trình giảng dạy sẽ bám sát với giáo trình và kết hợp với những tài liệu khác như trò chơi giải trí hoặc âm nhạc giúp học sinh có thể tiếp thu nhanh hơn những kiến thức mới. Nội dung chính của toàn bộ chương trình Super Kid 1.