Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì và khác gì so với trường phổ thông

giáo dục thường xuyên không giới hạn độ tuổi
Rate this post

Tìm hiểu chi tiết về giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục thường xuyên. Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì và nó khác gì với trường trường phổ thông.

Giáo dục thường xuyên là gì?

Định nghĩa Giáo dục thường xuyên

giáo dục thường xuyên là gì

Trên toàn thế giới và Việt Nam nói riêng đều coi công cuộc học tập là cả quá trình suốt cuộc đời không ngừng nghỉ. Giống như nhà cách mạng vĩ đại Lê Nin đã từng nói: “Học học nữa học mãi”.

Thuật ngữ giáo dục thường xuyên có thể hiểu theo cách hiểu như vậy. Giáo dục thường xuyên là một chính sách của nền giáo dục hiện đại. Giáo dục thường xuyên trước hết là là chỉ sự liên kết, sự đan xen của việc học liên tục trong con đường học vấn của mỗi người. Nó là sự liên kết của giáo dục ban đầu và giáo dục tiếp tục.

Tại một số nền giáo dục trong đó có Việt Nam lại quan niệm giáo dục thường xuyên là một hình thức đào tạo không chính quy.

Luật giáo dục năm 2005 nhấn mạnh: giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên là hai bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình học tập nhằm tạo các điều kiện tốt nhất đáp ứng mọi yêu cầu học tập suốt đời, học tập liên tục của tất cả công dân.

Với cách hiểu này thì giáo dục thường xuyên là một hệ thống gồm các hình thức thuộc lĩnh vực giáo dục tiếp tục. Do đó giáo dục thường xuyên không là và không bao gồm các hình thức giáo dục chính quy trong hệ thống giáo dục ban đầu.

Giáo dục thường xuyên chủ yếu dành cho người lớn. Có thể hiểu giáo dục thường xuyên trùng khớp với giáo dục người lớn.

Đặc điểm của giáo dục thường xuyên

Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010” nêu rõ: Giáo dục thường xuyên là một hệ thống thành phần của hệ thống giáo dục quốc dân.

Các hình thức giáo dục thường xuyên được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm 3 hình thức là vừa học vừa làm; học từ xa và tự học có hướng dẫn.

Giáo dục thường xuyên không giới hạn độ tuổi của người học. Người học có thể lựa chọn linh hoạt lịch học sắp xếp cho phù hợp với lịch làm việc cá nhân. Người học có thể vừa làm vừa học, học nửa buổi theo thời gian biểu cá nhân.

giáo dục thường xuyên không giới hạn độ tuổi

Điều 44 Luật Giáo dục năm 2005 nêu: Giáo dục thường xuyên là phương án giúp mọi người vừa học vừa làm, học liên tục suốt đời hướng tới hoàn thiện nhân cách, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn hướng tới tìm việc làm, nâng cao tay nghề và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chương trình học giáo dục thường xuyên tương tự như chương trình học phổ thông, thậm chí còn ít môn học hơn. Mức học phí giáo dục thường xuyên thấp hơn THPT.

Học sinh tốt nghiệp THPT cũng được cấp bằng quốc gia do các cơ quan chức năng cấp và có giá trị như nhau.

Nội dung chương trình giáo dục thường xuyên

Nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình sau:

  1. a) Chương trình xoá mù chữ và tiếp tục giáo dục  sau khi biết chữ
  2. b) Chương trình giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ để đáp ứng yêu cầu của người học
  3. c) Chương trình giáo dục thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho người học
  4. d) Chương trình giáo dục thường xuyên cũng được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trung tâm giáo dục thường xuyên là gì?

trung tâm giáo dục thường xuyên là gì

Khi đã hiểu về giáo dục thường xuyên thì phải biết trung tâm giáo dục thường xuyên là gì

Theo Quyết định Số : 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 2/1/2007 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên quy định: Trung tâm giáo dục thường xuyên là một cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên của cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ của trung tâm giáo dục thường xuyên

Là một cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân nên nhiệm vụ đầu tiên của trung tâm giáo dục thường xuyên là tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục bao gồm:

  • Triển khai các chương trình nhằm xóa mù chữ và tiếp tục giáo dục sau khi người học biết chữ
  • Đáp ứng các nhu cầu cần thiết của người học về cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ
  • Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  về mọi mặt như bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ công chức địa phương…
  • Thực hiện dạy và học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Nhiệm vụ thứ hai, trung tâm giáo dục thường xuyên là đơn thực hiện điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn địa phương từ đó xác định nội dung học tập và đề xuất với sở giáo dục và đào tạo cũng như chính quyền địa phương về việc tổ chức các chương trình học, sử dụng hình thức và phương pháp học phù hợp với từng loại đối tượng.

Thứ ba, trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ tổ chức các lớp học theo các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật theo đúng kế hoạch và ngân sách hằng năm của địa phương.

Nhiệm vụ thứ tư, trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ tổ chức dạy và thực hành về kỹ thuật nghề nghiệp và các hoạt động lao động sản xuất cũng như những hoạt động khác phục vụ học tập.

Thứ năm, trung tâm giáo dục thường xuyên phải nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tổ chức và các hoạt động trong trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trung tâm nói riêng và của hệ thống giáo dục nói chung.

So sánh trung tâm giáo dục thường xuyên với trường học phổ thông

trường thpt

Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường THCS – THPT có điểm chung là cùng  giảng dạy và học tập theo cùng một chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Học viên tốt nghiệp trung tâm giáo dục thường xuyên vẫn được cấp văn bằng theo đúng quy định tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT có giá trị như nhau.

Trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như các trường THCS và THPT đều chịu sự quản lý của cùng một cơ quan là Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố.

Giống như các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm giáo dục thường xuyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Dù vậy, trung tâm giáo dục thường xuyên vẫn có nhiều điểm khác biệt so với các trường học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trung tâm giáo dục thường xuyên đứng đầu bởi ban lãnh đạo gồm có giám đốc trung tâm và các phó giám đốc. Trong khi đứng đầu các trường trung học là Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.

Dù cùng một chương trình học nhưng tại trung tâm giáo dục thường xuyên, học viên chỉ phải học ít môn hơn, với thời lượng học ít hơn so với chương trình của học sinh phổ thông.

rvcentre.edu.vn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *