Quản lý giáo dục là gì? Ngành Quản lý giáo dục tại Việt Nam

quản lý giáo dục
5 (100%) 1 vote

Quản lý giáo dục không đơn thuần chỉ là hoạt động giám sát, thanh kiểm tra trong ngành giáo dục. Đây cũng được coi là một ngành khoa học dù còn non trẻ tại Việt Nam. Tìm hiểu chi tiết về ngành quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục là gì?

quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục được coi là một khái niệm tương đối mới tại Việt Nam. Đây là một khoa học quản lý chuyên ngành giáo dục dựa trên nền tảng lý thuyết khoa học quản lý chung.

Có nhiều cách và hướng tiếp cận khác nhau về khái niệm quản lý giáo dục:

Tác giả M.I.Kondakov đưa ra định nghĩa, quản lí giáo dục là tập hợp những biện pháp, những kế hoạch, nhằm đảm bảo các cơ quan trong hệ thống giáo dục vận hành tốt nhất, tiếp tục mở rộng hệ thống cả về số lượng cũng như chất lượng.

Trong giới nghiên cứu tại Việt Nam, chuyên gia Đặng Quốc Bảo khái quát hóa khái niệm quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quát nhất đó là hoạt động giám sát, điều hành, điều phối các lực lượng xã hội, các thiết chế xã hội để đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo các cấp theo yêu cầu của xã hội.

Một quan điểm khác của tác giả Phạm Minh Hạc đưa ra cũng nhấn mạnh quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục tiêu và có kế hoạch theo quy luật của hệ thống giáo dục để vận hành tốt nhất các nguyên lý giáo dục của Đảng và nhà nước. Đảm bảo thực hiện đúng đường lối giáo dục theo định hướng XHCN, hội tụ ở quá trình kết hợp dạy và học, đưa hệ thống giáo dục lên tầm cao mới.

Tóm lại để hiểu định nghĩa quản lý giáo dục là gì cần hiểu rõ hoạt động nào cũng cần sự giám sát, kiểm tra của các thể chế quản lý. Quản lý giáo dục chính là việc vận dụng hiệu quả các nguyên lý, phương pháp điều hành để đưa ra những tác động có định hướng cho chủ thể được vận hành tốt nhất cũng như đạt được mục tiêu đề ra. Những tác động này góp phần giúp các thiết chế giáo dục (nhà trường) vận hành một cách khoa học, bài bản hoạt động đúng tôn chỉ mục đích,có kế hoạch dạy và học khoa học nhất.

Vai trò của quản lý giáo dục trong ngành giáo dục

Bất kỳ hoạt động nào trong đời sống xã hội cũng cần những cơ chế thanh kiểm tra, giám sát quản lý và điều hành hoạt động. Trong ngành giáo dục cũng vậy, hoạt động quản lý giáo dục cũng có vai trò hết sức cấp thiết. Đặc biệt trong bối cảnh giáo dục hiện đại thời công nghệ thông tin và ở môi trường giáo dục còn nhiều vấn đề nhức nhối như Việt Nam.

Chức năng của ngành quản lý giáo dục là tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định. Đồng thời giám sát các hoạt động giáo dục, đảm bảo chúng được vận hành ổn định theo đúng quy định đã đề ra. Hoạt động giám sát hay quản lý giáo dục giúp nhà trường vận hành bài bản và khoa học hơn, đảm bảo chất lượng dạy và học.

Ngành quản lý giáo dục cũng là cần thiết trong hoạt động đổi mới cải cách giáo dục. Công tác quản lý giáo dục đảm bảo những thay đổi, cải tiến không gây cản trở cho các lực lượng liên quan. Đảm bảo việc cải cách giáo dục được thuận lợi, đúng mục đích.

Ngành Quản lý giáo dục tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trong công tác quản lý giáo dục, chủ thể quản lý ở các cấp chính là bộ máy quản lý giáo dục, những người đứng đầu các cơ quan giáo dục từ Trung ương đến Địa phương. Còn đối tượng chịu sự quản lý giáo dục chính là nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học và các hoạt động chức năng trong giáo dục đào tạo.

quản lý giáo dục tại việt nam

Nói một cách khái quát, hoạt động quản lý giáo dục ở Việt Nam là hệ thống những kế hoạch những ý tưởng có mục đích rõ ràng của chủ thể quản lý đưa ra vận dụng lên đối tượng bị quản lý.

Các hoạt động quản lý giáo dục là những thay đổi về chính sách quản lý, những tác động lên đội ngũ giáo viên – học sinh và sinh viên, các lực lượng liên quan trong và ngoài nhà trường. Những tác động này nhằm tạo ra cơ chế đưa tất cả họ vào một khuôn khổ hoạt động vì mục đích chung, hợp tác làm việc cùng nhau vì lợi ích của giáo dục.

Dựa trên cơ sở lý luận có thể thấy, nội dung quản lý giáo dục thực chất là quản lý hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh để đạt được hiệu quả tốt nhất về thành tích học tập, năng lực học tập và trình độ của học sinh.

Ngành Quản lý giáo dục tại Việt Nam là một ngành đào tạo tương đối mới. Nhiệm vụ của ngành là đào tạo ra những thế hệ cử nhân quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị, hệ tư tưởng vững vàng. Đó là những cử nhân có thế giới quan và tư duy khoa học, là người có ý thức kỷ luật cùng đạo đức nghề nghiệp cao. Người có sức khỏe, trí tuệ, năng lực và mong muốn cống hiến phục sự cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Các cử nhân ngành quản lý giáo dục sẽ là những người nắm vững lý luận giáo dục, đáp ứng tốt các kỹ năng thực hành, nghiên cứu ứng dụng khoa học quản lý vào hoạt động giáo dục. Làm việc trong các thiết chế giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục. Đóng góp công sức xây dựng hệ thống giáo dục khoa học, chuyên nghiệp hiện đại và hiệu quả theo đúng chính sách của nhà nước Việt Nam.

rvcentre.edu.vn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *